“Адактаинженеринг” ООД

ул. Камен Андреев 24, ет.3
София 1606, България

Телефон: +359 2 9516807
Факс:+359 2 9541204
Имейл: office@adactametal.com


Управители:
Инж. Фаня Кадийска
Инж. Георги Кадийски
Доц. др. инж. Стефан Цачев