“Aдактаинженеринг
” ООД

"Адактаинженеринг" ООД е създадено през 1994 г., с предмет на дейност проучване, проектиране и строителство на метални конструкции, както и производство и търговия със строителни изделия. Дружеството е инженерингово и извършва всички дейности, позволяващи изпълнение на промишлени обекти “до ключ”, включително доставка и монтаж на технологично оборудване, както и гаранционно и следгаранционно обслужване. Седалището на фирмата е в гр. София, ул. “Камен Андреев” № 24, 3 етаж.


В отделните направления от дейността си дружеството има следните възможности:

 1. Проектиране - напълно комплектован по всички специалности екип от проектанти, които използуват в дейността си следните стандарти - БДС, ГОСТ, BS, DIN, UNI и ASTM. Проектантската дейност е напълно компютъризирана - ползва се разнообразен софтуер - AutoCAD, ArchiCAD, bocad, SAP 2000.

 2. Строителство - дружеството е ориентирано към изпълнение на сглобяемо строителство - както монтаж на стоманени и стоманобетонови конструкции, покрития и ограждения, така и монтажни довършителни работи. За мокри процеси се ползват подизпълнители.
  Машинният парк на компанията включва както тежка, така и лека специализирана строителна механизация. Фирмата разполага и със свои собствени транспортни средства.


 3. Производство на строителни изделия - ”Адактаинженеринг” ООД разполага с 2 000 кв.м. закрити производствени площи в гара Яна (18 км. от София), както и 12 000 кв.м. покрита площ в едно от подразделенията си в Плевен, където се заготвят леки стоманени конструкции и окомплектовки с капацитет до 1 000 тона стомана на година.

 4. Търговия със строителни материали - дружеството е представител на или работи със следните италиански производители:
  • “Metecno” S.P.A. – полиуретанови и минералноватни стенни и покривни панели, трапецовидна и вълнообразна ламарина, окомплектовъчни детайли и аксесоари. 
  • “C.B.I. Europe S.P.S. – окачени тавани - от минерална вата и метални, преградни стени, технически повдигнати подове.
  • “Polyu S.R.L. – поликарбонатни плоскости, панели, “smoke - out” и “sky light” куполи и сглобяеми модули


Дружеството е реализирало свои обектни на следните пазари: България, Македония, Русия, Молдова и Румъния.

За кратка презентация относно какво МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС, вижте следния файл: